הבדלים

הבדלים הבדלים

מערכת תכשיטים המייצרת הבדלה וגם חיבור בין שני מצבים / חומרים, האחד קיסמי אוזניים והשני חוטי פליז זהב.
שני הניגודים והחיבור ביניהם יוצר את העלאת והורדת הערך האחד של השני.